Groene loper voor wandeltochten met cachet

BALK - Vrijdagmorgen rolde burgemeester Fred Veenstra de Groene Loper in Balk uit om daarmee de wandelingroutes te openen die mensen graag wilden zien. Naast wandelen zijn er ook culturele uitingen langs de wandelpaden te vinden.

De werkgroep van Mijn Gaasterland is erg tevreden met het resultaat en hoopt dat veel wandelaars de groene loper richting de natuur en de kunstwerken zullen bewandelen.Mijn Gaasterland rolt in Balk de Groene Loper uit naar natuur en kunst.

Drie wandelroutes

In en om Balk zijn drie nieuwe wandelroutes aangelegd. Vanuit het dorp de natuur in; dat is het doel van de Groene Loper, een idee van de natuurorganisaties Landschapsbeheer Friesland en de Friese Milieufederatie. In Balk heeft Mijn Gaasterland, een groep mensen die actief is voor een duurzame toekomst en een betrokken samenleving, het idee van de Groene Loper gerealiseerd.

Wat wil de bevolking?

Via een enquête werden inwoners gevraagd naar ideeën voor nieuwe wandelroutes. Niet alle wegen zijn begaanbaar, maar met een aantal grondeigenaren werden mooie afspraken gemaakt zodat er nu weer een wandelroute is langs het Slotermeer richting het Wyckeler Hop, de blauwe route. De groene route maakt een verbinding van Balk naar het Harichster bos en de rode route loopt langs de Luts en het Balkster bos.

Extra cachet

Om de nieuwe wandelroutes wat extra cachet te geven is er in nauwe samenwerking met de Kunstkring Gaasterland contact gelegd met kunstenaars die voor elke route een kunstwerk maakten. De wandelaar komt nu een bank van kunst en een kunstwerk tegen. De werkgroep van Mijn Gaasterland, die bestaat uit Hanneke Steensma, Marten Wesselius, Hotske Batteram en Klaas Knobbe van de gemeente, is erg tevreden met het resultaat en hoopt dat veel mensen de uitgerolde Groene Loper naar de mooie natuur en de kunstwerken zullen bewandelen. De routes zijn ongeveer 5 tot 7 km lang en starten allemaal in het centrum van Balk. Komende vrijdag zal burgemeester Fred Veenstra van de gemeente de Fryske Marren het informatiepaneel onthullen. De routes maken onderdeel uit van het wandelnetwerk Fryslan en zijn een stimulans om wandelend van de natuur te genieten.