Iemand uit een nare situatie helpen

BALK - Helaas komt het ook voor in de gemeente De Fryske Marren: thuissituaties die als gevolg van langdurige ziekte, werkloosheid , verlies van partner of anderszins uit de hand dreigen te lopen. Men raakt als gevolg van de nare situatie in een isolement en mede daardoor is het vragen om hulp van anderen moeilijk.

Uiteindelijk komt men dan toch bij een hulpverleningsinstantie terecht, zoals bijvoorbeeld het Sociaal Wijkteam van de gemeente. Via een huisbezoek blijkt soms dat de persoon in kwestie hulp nodig heeft bij het klaren van een klus: de tuin is verwaarloosd, de woonkamer heeft een opfrisbeurt nodig of er moeten hoognodig zaken opgeruimd worden. Hiervoor kan, via de hulpverlener, een beroep gedaan worden op de stichting Present.

Praktijkvoorbeelden

Annelien Ellerman, coördinator van Present de Fryske Marren, licht een paar praktijkvoorbeelden toe:" Een dikke pluim voor een vrijwilligersgroep van Present!" Zij hebben iemand geholpen met opruimen, ordenen, schoonmaken en spullen afvoeren naar de stort en kringloop. Meneer kon dit wegens zijn beperkingen niet uitvoeren maar heeft zelf goed geholpen met aanwijzigingen geven en hij zorgde voor een kopje koffie met wat lekkers erbij. Het resultaat was verbluffend, in een paar uur tijd maken vele handen licht werk!’

Ook hebben tien personeelsleden van Lyaemer Wonen uit Lemmer zich op een dag in februari van dit jaar als enthousiaste groep ingezet in een woonvorm voor dementerenden. Alle rollende vervoersmiddelen werden goed schoongemaakt, opgepoetst en zo nodig gerepareerd. Er onstonden hierdoor mooie contacten met de bewoners die hier actief bij betrokken werden. De inzet van de groep vrijwilligers werd enorm gewaardeerd.

Oproep

Present De Fryske Marren beschikt over een "kaartenbak" met vrijwilligers(groepen) voor het klaren van dergelijke klussen, maar naar verwachting zijn er te weinig vrijwilligers voor het toenemende aantal hulpvragen. Vandaar een oproep aan lezers zich met vriendengroep, collega's, teamgenoten, medekoorleden, klasgenoten etc . op te geven als vrijwilligersgroep voor een eenmalige hulpactie ten behoeve van een medemens in nood. Ook is er behoefte aan groepen die zich eenmalig willen inzetten bij sociale activiteiten zoals koffiedrinken of wandelen met ouderen. De groep kan zelf aangeven wanneer men beschikbaar is en wat voor project men wil uitvoeren.