‘Uitkeringsfraude’houdt meer rekening met omstandigheden

BALK - De gemeente De Fryske Marren heeft besloten dat ‘fraude’ met uitkeringen op het gebied van de Participatiewet, IOAW en IOAZ humaner moet worden opgepakt.

Er moet – doordat er landelijk jurisprudentie over is uitgesproken – meer rekening worden gehouden met de omstandigheden en de persoonlijke en financiële omstandigheden waarin deze fraude is ontstaan. In 2017 was bepaald dat de gemeente veel strikter omging met de regels en dat letterlijk fraude niet mocht lonen. Daarom kon de boete even hoog zijn als het bedrag waarvoor gefraudeerd is. Dat mag nu niet meer.

Geen uitzichtloze situaties

Voorkomen moet worden met de nieuwe regels dat mensen in uitzichtloze situaties terechtkomen. De gemeente gaat dat doen door rekening te houden met het beschikbare inkomen. Dit zorgt er namelijk op de langere termijn voor dat zij ook minder een beroep doen op verdere aanvullende voorzieningen. Tevens krijgen mensen de tijd om de boete terug te betalen en is het niet de bedoeling dat zij de rest van hun leven moeten aflossen. Ook de hoogte van de boetes wordt anders, tenzij kan worden aangetoond dat iemand de fraude opzettelijk heeft gepleegd. Dan wordt 100% van het benadelingsbedrag opgelegd met een maximum van € 83.000,-. Overigens kunnen andere mensen ook nog steeds een boete tot maximaal 8300 euro opgelegd krijgen.