Jaarrekening positief maar minder ruimte voor plannen

BALK - De jaarrekening 2017 van DFM sluit met een positief saldo van €1,3 miljoen (in 2016 was dit €154.000).

Eénmalige meevallers uit vooral het grondbedrijf van de gemeente (aan- en verkoop van grond), verklaren een voordeel van ongeveer €3,4 miljoen. In het sociaal domein is echter een structurele tegenvaller van €4,1 miljoen en dat betekent dat er veel minder nieuwe zaken kunnen worden ontwikkeld.

Kadernota in twee fases

De gemeente komt daarom nu eerst met een ‘beleidsarme’ kadernota 2018 met daarin de plannen met de hoogste prioriteit, zoals het onderhoud aan wegen, bruggen en groen, vervanging kunstgrasmatten en maatschappelijke uitgaven zoals leerlingenvervoer en jeugdhulp. De commissie en raad vergaderen op 20 juni en 2 juli over dit deel van de kadernota.

Nu geen ruimte voor nieuw beleid

De afweging van de plannen met daarin nieuw beleid, zoals die bijvoorbeeld in het collegeprogramma staan, maakt de gemeente eind dit jaar. Denk daarbij aan plannen voor herinrichting, verkeer, recreatie en duurzaamheid. Er is minder geld beschikbaar voor nieuw beleid, zodat er een keuze gemaakt moet worden uit de ingediende plannen. Het college wil eerst meer duidelijkheid over de opbouw van het tekort in het sociaal domein en in hoeverre dat kan worden beinvloed. Maar de burgemeester schrijft in zijn blog al dat ze een probleem heeft.