Broer en zus krijgen Koninklijke onderscheiding

IT HEIDENSJKip - Het was donderdag 26 april een bijzondere dag voor Fouke en Klaske de Vries uit It Heidenskip.

Klaske kreeg een Koninklijke onderscheiding in het gemeentehuis in Beetsterzwaag voor 47 jaar kerkorganiste in onder anndere haar geboorteplaats It Heidenskip, Koudum, Workum, Wijnjewoude en Gorredijk. Ook is zij begeleider van een koor en organiste bij vele rouw- en trouwdiensten.

Op hetzelfde moment werd haar broer Fouke de Vries benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau voor het vervullen van diverse functies bij de Protestantse Gemeente It Heidenskip. Zo was hij medeoprichter en bestuurder van Fierljepvereniging It Heidenskip en 13 jaar penningmeester van cbs De Brêge in It Heidenskip. Verder was hij bestuurder bij de Friese Land- en Tuinbouw Organisatie en betrokken bij de fusie tussen FLTO en ABTB. Ook was hij bestuurslid van de Christelijke Muziekvereniging Studio It Heidenskip en blaasorkest De Snippefangers in Bakhuizen en vrijwilliger en bestuurslid van de Agrarische Natuur Vereniging (ANV) de Súdwesthoeke in Koudum. Tevens voorzitter van de werkgroep Skriezekrite Idzegea en medeoprichter van de Werkgroep Fûgelûntwyk It Heidenskip en drijvende kracht achter aanleg natuurgebied “De Wolvetinte”

Donderdagmiddag waren Fouke en Klaske aanwezig in het kerkje in It Heidenskip en werden gefeliciteerd door familie, vrienden, bekenden en inwoners van It Heidenskip. Deze dag was helemaal bijzonder voor It Heidenskip, want ook Siebe Tjalma kreeg een Koninlijke onderscheiding!

Siebe is medeoprichter, bestuurder en vrijwilliger bij de Fierljepvereniging It Heidenskip en 28 jaar trainer/coach. Sinds 1989 is hij medeorganisator van de Nationale Fierljep Manifestatie (NFM). Vanaf 1980 bardienstmedewerker van het dorpshuis It Swaeigat, betrokken bij de IJswegencentrale, bestuurslid van de Vogelwacht Workum. Sinds 1987 decorbouwer bij toneelvereniging “Yn it oare fel”. Verder was hij acht jaar bestuurslid van het Dorps- en streekbelang It Heidenskip.