Damclub T.O.G. Koudum houdt tevreden zomerstop

KOUDUM - Maandag 30 april hield de damclub T.O.G. zijn seizoenslotavond in het jubilerende schaatsenrijdersmuseum-restaurant in Hindeloopen.

Er werden enkele damwedstrijden gespeeld en onder het genot van een hapje en een drankje werd de naam van de club in praktijk gebracht want het was Tot Onderling Genoegen. Voorzitter Tjeerd Pietersma evalueerde het voorbije damseizoen en reikte de prijzen uit.

In de Zuidwesthoekcompetitie werd promotie bewerkstelligd naar de hoogste klasse. Joure werd weliswaar kampioen maar Koudum werd ongeslagen tweede en promoveerde daardoor ook. Voorzitter Pietersma reikte de beker voor de individuele hoogste score uit aan Sjoerd Huitema die alle wedstrijden in winst had weten om te zetten. Klaas Herder werd tweede en Henk Hoekema eindigde als derde. In de onderlinge clubkompetitie was Jan Geert Vogelzang ongeslagen kampioen geworden. Door drie jaar achtereen kampioen te worden, is hij definitief eigenaar geworden van de wisselbeker. Gerard Flapper werd reserve-kampioen en Henk Hoekema werd ook hier derde met Sietse van der Wal op de vierde plaats. De verdere einduitslag was: 5. Klaas Herder; 6. Jan Kampen; 7; Sjoerd Huitema; 8. Gouke Bootsma; 9. Henk Smid; 10. Tjeerd Pietersma; 11. Anne Mous en 12. Johannes de Jong. In de zomerstop zal het bestuur zich beraden over een nieuwe interne clubkompetitie en puntenverdeling. De penningmeester maakte bekend dat er voor het nieuwe seizoen vijf nieuwe elektronische wedstrijdklokken zullen worden aangeschaft.

De nieuwe damcompetitie begint – na de Koudumer feestweek - op maandagavond 17 september om 20.00 uur in De Klink. Uit het clubreglement blijkt dat de damclub officieel op 18 maart 1935 is opgericht. Daaraan wil het bestuur in 2020 de nodige aandacht geven aan het 85-jarig bestaan. Het plan is om onder andere een overzichtsboek samen te stellen over die periode. Ieder die attributen, verhalen of documenten over die periode heeft, wordt gevraagd contact op te nemen met Sietse van der Wal, Koudum, tel. 0514-521793.