Weromsjen yn Gaasterlân (371)

In bezoekerscentrum Mar en Klif te Oudemirdum is vorige week de tentoonstelling “De Belgen vertrekken” geopend. De tentoonstelling is te zien tot 2 september dit jaar. Regelmatig krijgt de werkgroep Interneringsdepot Gaasterland van het HWG (Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân) foto’s uit de periode 1914-1918. Op deze foto is het gezin van postbode Jan Mintjes de Jong (1879-1952) uit Oudemirdum, getrouwd in 1907 met Wopkje van Hes (1881-1955), te zien met een aantal Belgische en / of Nederlandse soldaten. Onduidelijk is nog waar het gezin de Jong in die periode woonde. Volgens het bevolkingsregister was het huisnummer Oudemirdum 100, vader Mintje de Jong woonde met zijn ongetrouwde dochter Pietje, ernaast op nummer 99. In de periode 1921-1930 is huisnummer Oudemirdum 125 en 126. In 1928 verhuisde het gezin de Jong naar een nieuw huis gebouwd aan de Jan Schotanuswei 55 (huisnummers Oudemirdum 121c en 146).

Staand van links naar rechts: Jan de Jong, Wopkje van Hes, zus Pietje de Jong (*1889), vader Mintje de Jong (*1841), zittend van links naar rechts: onbekend, Gerben (* 1911), onbekend, onbekend, Harmke (*1909), Mintje (*1910), Geertje (*1908), de jongste telg Pieter (*1917) staat niet op de foto.

Waarschijnlijk is het witte huis op de achtergrond Jan Schotanuswei 67 (nu 65),

Foto: Hanneke de Jong, tekst: Johan Groenewoud

reacties: info@langsdeluts.nl of telefoon 0514-604327