Damclub Koudum vraagt om oude verhalen

KOUDU - M Uit het clubreglement van damclub T.O.G. uit Koudum blijkt dat de club officieel op 18 maart 1935 is opgericht. Daaraan wil het bestuur in 2020 de nodige aandacht geven aan het 85-jarig bestaan. Het plan is om onder andere een overzichtsboek samen te stellen over die periode. Ieder die attributen, verhalen of documenten over die periode heeft, wordt gevraagd contact op te nemen met Sietse van der Wal, Koudum, tel. 0514-521793.