Janny Poorte-Bakker nu koninklijk

BAL - K Ter gelegenheid van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning ontvingen 7 inwoners van gemeente De Fryske Marren op donderdag 26 april een koninklijke onderscheiding. In het bijzijn van familieleden, kennissen en vrienden reikte burgemeester Fred Veenstra tussen 10.00 en 11.00 uur de versierselen uit in de raadzaal van het gemeentehuis in Joure.

Uit het gebied van de Balkster Courant werd Janny Poorte-Bakker (1948) uit Oudemirdum gedecoreerd en benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij werd onderscheiden vanwege haar vrijwillige activiteiten in relatie tot de kerk. Zo is ze scriba bij de Protestantse Gemeente Echtenerbrug/Oosterzee geweest. Verder was ze ze voorzitter van de algemene kerkenraad van Protestantse gemeente Oudemirdum, Nijemirdum en Sondel en lid van Liturgiecommissie. Tevens zat ze in het ambt van het Ouderling. Tot op heden is ze actief lid van de Bazaarcommissie “ De Fontein”. Ook is ze nog één avond per week actief als mantelzorger.