Kunst in Workum

WORKUM - “Kunst in Workum” is inmiddels een fenomeen geworden.

Jaarlijks bezoeken honderden mensen vanuit geheel Friesland en daarbuiten de kunstroute in Workum. Dit jaar wordt “Kunst in Workum” op 5 en 6 mei georganiseerd. Dat Workum “Kunst-en-cultuur-stad” van Friesland is, laten kunstenaars, galeries en musea graag zien. Het boekje over “Kunst in Workum”, met daarin praktische informatie als adressen en een plattegrond is gratis verkrijgbaar bij de deelnemers aan de kunstroute. Zowel binnen als buiten op straat is van alles te zien op het gebied van kunst en cultuur.

Efkes thús

Ter ere van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018 is in het Jopie Huisman Museum een bijzondere bruikleententoonstelling te zien. 'Efkes thús': 34 werken van Jopie Huisman zijn een jaar lang weer even 'thuis'. Ze keren terug op hun geboortegrond in Workum, de plek waar Jopie is opgegroeid en die hij 'de hemel op aarde' noemde. Ook is daar een overzichtsexpositie van de deelnemers aan Kunst in Workum. De entree van het museum is overigens niet gratis.

Wandelen langs galeries en winkels

Al wandelend door Workum zijn kunstenaar te vinden die uitleg geven over hun werk. Zo is bij galerie de Vereniging de film The Art of Travel over het leven van Rolf Weijburg bekijken. Rolf Weijburg won in 1992 De Nederlandse Grafiekprijs en exposeert ten tijde van de kunstroute zijn kleurertsen bij galerie de Vereniging. Keramist Siete Koch maakte in samenwerking met Mieke Hoekstra voor LF2018 een unieke fles, gebaseerd op een melkfles met het thema “hard ontmoet zacht”. En in galerie ZoFier is het werk te zien van 5 Friese kunstenaars die het mooiste en bijzonderste van Friesland schilderden, door hun eigen ogen, maar ook geïnspireerd door het publiek.

In de pop-up galerie in El Gusto toont gastexposante Petra Cappers haar werk. Verder is er ook kunst bij de Workumer middenstand te vinden. Door de stad heen heeft “Beeldenstad Workum” kunstpanelen aangebracht met werken van bekende en minder bekende Friese kunstenaars. Op deze wijze worden alle musea, galeries en ateliers met elkaar verbonden. De panelen tonen het werk van kunstenaars die geboren zijn in Friesland en geëxposeerd hebben en/of in collectie van musea zijn opgenomen. En tenslotte, voor wie de Pauperfontein nog niet in werking heeft gezien: ten tijde van de kunstroute staat deze ludieke fontein in vol ornaat op de ijsbaan van Workum, nabij de sluis.

Informatie: www.beeldenstadworkum.nl.