Bridgers zonder kaarten de zomer in

BALK - De bridgers van Balk hebben hun kaarten voor de zomerperiode weer even aan de wilgen gehangen. Op 23 april speelden zij hun laatste wedstrijd. De uitslag:

A. 1.Herman Mous & Mattheo van Rijs 67,71; 2. Frans Hoogervorst & Tjibbe Hoekstra 55,42; 3. Boudien de Jong & Sieb Lunter 53,96; 4. Durk Bosman & Hendrik Eppenga 53,65; 5. Wiebe Visser & Griet van der Goot 51,56; 6. Sjoerd de Groot & Meinze Kuiper 48,02; 7. Harm van der Zee & Rimmy Bouwer 46,88; 8. Gosse Hylkema & Sjoerd van der Land 45,31; 9. Paul Bouma & Hetty Bouma 43,54; 10. Wiebren Klijnsma & Foekje Hoogervorst 42,92; 11. Binne Eppenga & Cathy Krenning 41,04;

B. 1. Lolly Klijnsma & Riekie Witteveen 59,90; 2. Wigle Haringsma & Japke Haringsma 57,34; 3. Hilly Dijkstra & Berty van der Ham 52,39; 4. Ronald Rinia & Ina Stapensea 52,19; 5. Julius Lolkema & Bennie Postma 52,14; 6. Sijtsma & Hendrina Monkelbaan 52,03; 7. Janny Bult & Corrie Hendriks 48,80; 8. Marianne van Olffen & Egbert Otten 47,14; 9. Sipkje van Gosliga & Tini Velzeboer 44,57; 10. Doet Lievaart en Sietske Lolkema 41,82; 11. Hessel Heeringa & Margreet van 't Land 41,56.