Collecte Hartstichting

BALK - De jaarlijkse collecteweek van de Hartstichting van 8 tot en met 14 april heeft dit jaar 1759 euro]in Balk en Ruigahuizen opgeleverd. Daarmee wordt gestreefd naar een landelijk dekkend netwerk van AED’s. Dankzij de giften kunnen meer levens worden gered.