Geridderd voor al het goede werk

SNEEK - De jaarlijkse Lintjesregen heeft in Súdwest-Fryslân geleid tot zeventien Koninklijke onderscheidingen. Waarnemend burgemeester Magda Berndsen-Jansen reikte op Koningsdag in de Martinikerk in Sneek de onderscheidingen uit.

Twee van de gedecoreerden werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau: Hanne Hein-van der Hoek uit Burgwerd en Fouke de Vries uit It Heidenskip. De andere vijftien kregen de versierselen opgespeld nadat zij benoemd waren tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Siebe Tjalma

Siebe Tjalma (1952) uit It Heidenskip werd bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij was onder andere 11 jaar medeoprichter en penningmeester van Fierljepvereniging It Heidenskip, 28 jaar trainer/coach bij diezelfde vereniging en ook nog eens vrijwilliger vanaf 2014. Hij draaide bardiensten in het dorpshuis, is betrokken bij de IJswegencentrale, bestuurslid van de Vogelwacht Workum, decorbouwer bij de toneelvereniging, bestuurslid van dorps-en streekbelang, medeorganisator en commisslielid van de Nationale Fierljep Manifestatie (NFM), actief lid van de Greidefûgelclub en actief betrokken bij het natuurgebied ‘De Wolvetinte’.

Jacob van der Valk

Ook het echtpaar Van der Valk -van der Valk uit Workum kreeg een speldje. Jacob van der Valk (1958) is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau omdat hij bestuurslid was van de Chr. Boeren- en Tuinders Bond (thans LTO); bestuurslid van de basisschool ‘Doltesskoalle’ in Workum; voorzitter was van het CDA in de voormalige gemeente Nijefurd; secretaris van de Ruitervereniging Morrarúters in Koudum; vrijwilliger bij het Kultuerhûs De Klameare in Workum; bestuurslid van de Agrarische Natuurvereniging Kuststripe, voorzitter van Plaatselijk Belang Workum, adviseur Stichting Promotie Workum en adviseur van de stichting Exploitatie Rolpeal.

Van der Valk

Zijn vrouw Trudy Vervaart-van der Valk (1957) is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, omdat ze peuterleidster en coördinator peuterspeelzalen in de voormalige gemeente Nijefurd was, vrijwilligster bij de stichting Te Plak in Workum, vrijwilligster bij de werkgroep OEPS in Workum, oprichter en vrijwilligster bij theatergroep Hummelfreules in Workum; vrijwilligster bij de stichting Workum Bruist; vrijwilligster bij de stichting Promotie Workum. Bovendien gaf ze jarenlang dansles in de muziekschool en op de basisschool in Parrega en was ze betrokken bij het lokale programma rondom bezoek Koningin Beatrix in 2012. Last but not least was ze pachter/beheerder van sociaal-cultureel centrum Kultuerhûs Klameare in Workum.

Bennie de Vries

Bennie de Vries uit Workum (1939) werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij was een halve eeuw vrijwilliger bij de Atletiek Vereniging Horror te Sneek en deed veel voor de RK parochie Sint Werenfridus in Workum. Tevens vaste organist bij de erediensten en oprichter kinderkoor en actief als dirigent en muzikaal begeleider. Tevens was hij de ontwerper van het kapelletje ‘De Nonnenkapel’. Tevens was hij 40 jaar vrijwilliger bij het Sint Nicolaas Comité Workum en muzikaal begeleider tijdens het kinderprogramma; vrijwilliger bij zorginstelling Patyna en vrijwilliger bij het Museum Kerkelijke Kunst in Workum.

Fouke de Vries

Ook Fouke de Vries uit It Heidenskip werd koninklijk. Elder een artikel over hem en zijn zuster, die overigens in een andere gemeente werd geridderd.

Op de foto van links naar rechts, op de achterste rij: Gerben Wijnja uit Tjerkwerd, Siebe Tjalma uit It Heidenskip, Jan Keuvelaar uit Bolsward, die deel schuilgaat achter Fouke de Vries uit It Heidenskip, Trudy Vervaart-van der Valk uit Workum, waarnemend burgemeester Magda Berndsen-Jansen, Jacob van der Valk uit Workum, Ria Slippens-Kupers uit Sneek, Akke de Jager-Piersma uit Bolsward, Harmen Haagsma uit Gaast, Roel Galema uit Bolsward, Bauke de Jong uit Sneek en Hanne Hein-van der Hoek uit Burgwerd. Voorste rij, vanaf links: Sibbel de Jong-Schootstra uit Goënga, Ultsje Wiersma uit Wommels, Bennie de Vries uit Workum, Tineke Eringa-Dijkstra uit Burgwerd en Riek Terpstra-Weersma uit Heeg. Foto SWF.