Betinke op 4 maaie

Koudum - Op 4 mei worden in Koudum de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht.

De organisatie van deze herdenking is al sinds jaar en dag in handen van de Oranjevereniging. Op vrijdag kunnen de deelnemers aan de stille tocht zich omstreeks 19.30uur verzamelen op het pleintje voor de Martinikerk. De stoet wordt voorafgegaan door een aantal tamboers met omvloerste trom. Als de stoet aankomt bij de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan, dan begint fanfare Nij Libben met het spelen van koralen. Dit duurt tot ongeveer 19.55uur. Dan speelt een trompettist de Last Post. Daarna volgen twee minuten stilte en vervolgens klinken het Engels Volkslied en het Wilhelmus.

Nadat de kinderen enkele gedichten hebben voorgelezen worden er kransen gelegd. Vervolgens krijgen alle deelnemers de gelegenheid om bloemen bij het monument te leggen.

Graven van oorlogsvarenden

Op de begraafplaats van Koudum bevinden zich vier graven van luchtvarenden uit Engeland en Canada. Drie militairen zijn met de Hampden AE 248 bommenwerper neergestort in de buurt van Woonzorgcentrum De Finke en de vierde is met een ander vliegtuig neergestort tussen Molkwerum en Stavoren. Omstreeks 1960 is door de gemeente Hemelumer Oldeferd op dezelfde begraafplaats een monument opgericht: Het bestaat uit een basis van zwerfkeitjes, afgedekt met een dunne geknikte betonplaat, waarin een spitstoelopende betonnen zuil is geplaatst, voorzien van een gestileerde eeuwige vlam. Toen het gemeentehuis van Nijefurd haar functie verloor, is de marmeren plaat met de namen van oorlogsslachtoffers uit het trappenhuis verplaatst naar dit monument. Daartoe werd het monument door de gemeente timmerman aan de rechterzijde verbreed. Op dit paneel staan de namen van vijf personen die in Nederland en drie welke in Nederlands Indië zijn gevallen. De volgende tekst staat er op vermeld: Fallen yn’e striid foar frijheid en rjocht. Tijdens het leggen van kransen en bloemen speelt fanfare Nij Libben opnieuw passende koraalmuziek. Na afloop van de plechtigheden loopt de stoet terug naar het kerkplein en wordt hier ontbonden.