Burgers mogen helpen bij formatie

BALK - De formatie van een nieuwe coalitie in De Fryske Marren is begonnen. Onder leiding van formateur Wendy Zuidema-Haans zijn beoogde coalitiepartijen CDA, FNP en VVD vol vertrouwen op een vernieuwende manier met elkaar in gesprek gegaan.

Het is de intentie van de partijen om al in de eerste helft van mei een coalitieakkoord klaar te hebben. De coalitievorming en de totstandkoming van het coalitieakkoord gebeuren op een voor De Fryske Marren nieuwe manier. De fracties van de beoogde coalitiepartijen houden per thema onderhandelingsgesprekken, aan zogenaamde thematafels. De thema’s zijn Minsken, Wurk, Omjouwing en Finânsjes & Bestoerlike fernijing. Aan een hoofdtafel met onder meer de fractievoorzitters van de coalitiepartijen vinden de zwaardere onderhandelingen en besluitvorming plaats.

Input vanuit samenleving welkom

Input vanuit onze lokale samenleving is wat de beoogde coalitiepartijen betreft van harte welkom in dit proces. Burgers kunnen hun bijdrage leveren via griffie@defryskemarren.nl.