Jubilarissen geëerd bij 120-jarige Fanfare

STAVOREN - Fanfare Lytse Súdwesthoeke uit Stavoren beleefde zaterdagavond haar jubileumconcert. De fanfare bestaat 120 jaar.

Speciale aandacht ging uit naar Aagje Bouwstra en Pieter de Boer. Zij werden geëerd omdat zij beiden al vijftig jaar muzikant zijn. Bouwstra speelt op de bugel, De Boer is slagwerker. De fanfare is in de afgelopen 120 jaar van grote culturele waarde geweest voor Stavoren, Warns, Hindeloopen en Molkwar. Zaterdag werd dit gevierd in een goedgevulde zaal van De Kaap.

Foto Henk Tigchelaar.