Vrouwenkoor blijft zolang AZC er is

BALK - Vrouwenkoor ‘de Dromenvangers’ blijft zolang er vrouwen verblijven op het AZC in Balk en kan voorlopig elke woensdagavond bij elkaar komen op het AZC in Balk.

Dit, dankzij subsidies van het Oranjefonds, Stichting Kerk en Wereld, P.W. Janssen’s Friesche Stichting, COA en PKN kerk Balk. Het vrouwenkoor is opgericht tijdens het Slaapfestival in de zomer van 2017, geïnitieerd door de Stichting Haring en Hummus en is nu ondergebracht bij de Stichting Het Friese lied van de ziel te Wijckel. In het koor zingen Nederlandse vrouwen uit de weide omtrek van Balk samen met statushouders en bewoners van het AZC. Het koor staat onder leiding van Sjoukje van der Land uit Balk. Het vrouwenkoor heeft als belangrijkste doelstelling het tot stand brengen van interculturele ontmoetingen. Door samen te zingen en het zingend delen van ervaringen en gevoelens, ontstaat verbinding.

Foto Sjoukje van der Land