DC Warns sluit het jaar

WARNS - Damclub Warns sloot het jaar met de eindstanden. In de eigen competie werd B.Westhof verrassend eerste met slechts 1 punt veschil met de jarenlange onverslaanbare J.Bergsma. Dit leverde hem tevens de wisselbokaal op voor het hoogst aantal punten van het 1ste viertal. Voor het 2de viertal was het J.de Graaf die het aantal punten had een voor de het derde viertal kreeg F.Valk de wisselbeker. Voor H.Venema was de wisselbeker voor het hoogst aantal punten in Zuid-westhoekcompetitie met als extra een bokaal.

In de Zuidwesthoekcompetitie eindigde de club als derde waarmee ze de tweede klaspositie houden. Eindstand seizoen 2017-2018 1ste klas Zuidwesthoekcompetie

1.B.Westhof 22-36 1.H.Venema 4-5

2.J.Bergsma 22-35 2.J.Bergsma 5-5

3.W.Bruinsma 22-32 W.Bruinsma 5-5

4.J.Westhof 22-26 J.Folkertsma 5-5

5.J.de Graaf 22-25 5.B.vd.Wal 4-4

6.A.J.Venema 21-18 6.J.Westhof 5-4

7.H.Venema 22-18 J.A.Venema 5-4

8.J.Folkertsma 22-18 8.B.Westhof 5-3

9.F.Valk 22-16 F.Valk 5-3

10.W.de Jong 22-15 10.Jde Graaf 1-1

11.J.A.Venema 22-12 11.A.J.venema 1-1

12.B.vd.Wal 22-10 12.W.de Jong 2-1