Weromsjen yn Gaasterlân (368)

In Weromsjen yn Gaasterlân 262 stond een foto van het personeel van het distributiekantoor tijdens de tweede wereldoorlog van o.a. voedselbonnen in Balk voor de Openbare Lagere School, nu ’t Haske. Het HWG (Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân) kreeg afgelopen winter een serie foto’s met het personeel van het distributiekantoor gevestigd in het postkantoor in Balk van Hanneke de Jong uit Franeker. Zij is de dochter van Pieter de Jong die in 1917 in Oudemirdum geboren is. Hij werkte bij de distributiedienst in Balk en vertrok vlak na de oorlog uit Oudemirdum als onderwijzer. Hij was tot aan zijn pensionering schoolhoofd in Sint Nicolaasga. De foto is gemaakt bij de ingang aan de Dubbelstraat van het postkantoor. We herkennen alleen Pieter de Jong op de foto. Wie zijn de anderen?

Na de Tweede wereldoorlog was het distributiekantoor gevestigd in het kantoor van de Volharding aan de Lytse Side in Balk. Wij zijn op zoek naar foto’s en andere wetenswaardigheden over dit kantoor.

Foto: Hanneke de Jong, tekst: Johan Groenewoud

Reacties: info@langsdeluts.nl of telefoon 0514-604327