Plan voor zonneweide Bakhuizen

BAKHUIZEN - De dorpsgenoten die zich inzetten voor verduurzaming van Bakhuizen hebben het plan van een zonneweide uitgewerkt. Het concept plan ligt nu bij de gemeente zodat het een fase verder gebracht kan worden.

Het plan omvat het plaatsen van zonnepanelen zodat daarmee wel 30% van de elektriciteitsbehoefte van Bakhuizen zelf kan worden opgewekt. ‘Dat zou heel mooi zijn, want zo dragen we als dorp ook bij aan een beter milieu; voor onszelf en voor onze jeugd. De zonneweide is gepland op het afgekeurde trainingsveld van de voetbal. Het concept plan ligt nu bij de gemeente, zodat het kan worden getoetst aan het inmiddels ter visie liggende ontwerp beleidskader Sinnefjilden.’

Als dan blijkt dat het plan vergunning-technisch en financieel haalbaar lijkt gaan de initiatiefnemers in overleg met de omgeving.