Sander de Rouwe adviseert formatie CDA, FNP en VVD

JOURE - Informateur Sander de Rouwe heeft zijn taak als informateur afgerond. Zijn verslag is vandaag naar de lijsttrekkers van de negen partijen gestuurd. Op basis van gesprekken met alle partijen adviseert de heer De Rouwe de formatie aan te vangen met CDA, FNP en VVD.

 

Bij de formatie, die start na de verslaglegging van de informateur, staat de inhoud van een beoogd coalitieakkoord centraal. Tijdens de coalitieonderhandelingen is afgesproken om het verslag in het openbaar te bespreken. Dat gebeurt op donderdag 12 april om 19.30 uur in een openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van De Fryske Marren. De Rouwe zal het verslag aanbieden en toelichten, waarna de fracties gelegenheid hebben het verslag met elkaar te bespreken.

 

Voorkeur coalitievorming

Het CDA wordt door alle partijen aangewezen om deel te nemen aan de nieuw te vormen coalitie. Het feit dat deze partij na vier jaar regeren met het behoud van 8 zetels de grootste partij in de nieuwe gemeenteraad is geworden, en zelfs stemmen heeft gewonnen, wordt als duidelijk signaal van de kiezer ervaren. Het CDA geeft zelf ook aan graag opnieuw deel te willen uitmaken van een nieuwe coalitie. Deze coalitie kan verder en in volgorde verkend worden met FNP, VVD, PvdA en mogelijk GroenLinks.

VVD als partner


Na het CDA wordt de VVD het meest genoemd door andere partijen om in eerste instantie aan te schuiven bij een coalitievorming. De partij heeft een zetel  gewonnen en wordt als zeer constructief ervaren. Met het hebben van 4 zetels wordt de VVD ook als robuuste toevoeging ervaren van een te vormen coalitie. De VVD spreekt zelf een eerste voorkeur uit voor CDA, FNP en VVD, omdat de partij dichterbij CDA en FNP denkt te staan dan bijvoorbeeld de PvdA die ook vier zetels heeft gekregen.

FNP verloor 2 zetels


De FNP wordt vijfmaal door andere partijen genoemd voor deelname in een nieuwe coalitie. De partij is nu na het CDA de grootste geworden met uiteindelijk 7 zetels. De FNP heeft net als het CDA afgelopen jaren verantwoordelijkheid genomen en heeft ook deze verkiezingen met 20 procent van de stemmen een substantieel mandaat van de kiezers gekregen. De FNP spreekt haar eerste voorkeur uit voor een coalitie met CDA en VVD. Programmatische verschillen zijn er, maar de verwachting is dat hier uit te komen is.

Formatie met Partij van de Arbeid tweede voorkeur


De PvdA is graag bereid om mee te doen in een nieuw coalitie. Samen met het CDA en de VVD zou een coalitie gevormd kunnen worden. Een tweede voorkeur betreft CDA, FNP, PvdA. De PvdA krijgt van meerdere partijen het compliment voor behoud van 4 zetels. De NCPN en Burgerpartij De Fryske Marren noemen de PvdA nadrukkelijk in hun eerste voorkeur.

GroenLinks en D66 worden niet uitgesloten


Voor GroenLinks en D66 geldt ook dat deze partijen graag onderdeel zouden willen uitmaken van een mogelijk te vormen coalitie. GroenLinks wordt met name genoemd door haar frisse optreden en de groei van 1 zetel naar 2 zetels. D66 had en hield 2 zetels. Beide partijen worden door andere partijen zeker niet uitgesloten, maar komen niet voor in de eerste voorkeur van andere genoemde partijen.

NCPN en ChristenUnie


Er zijn drie partijen die zichzelf niet in eerste instantie voorop zetten in een te vormen coalitie. De eerste en grootste van deze drie is de NCPN. De partij won een zetel en komt uit op 2 zetels. De NCPN bepleit een college met naast het CDA en de FNP ook de PvdA. De ChristenUnie verloor een zetel en komt nu op 1 zetel uit. Door dit verlies ziet de partij zichzelf niet als eerste aan de onderhandelingstafel. De partij is in potentie wel bereid om een coalitie te steunen, mits inhoudelijke herkenning en een directe lijn met wethouders.

Deelname college gaat aan nieuwkomer Burgerpartij voorbij

Tenslotte is er nieuwkomer Burgerpartij De Fryske Marren. De partij stelt zich constructief op, maar wil zich de komende vier jaar eerst goed inwerken. Deelname aan een college past daar niet bij.