Veel belangstelling voor ‘Friesche verf in Hylpen’

HINDELOOPEN - Meer dan 60 genodigden en bezoekers waren er getuige van hoe op zaterdag 31 maart de tentoonstelling ‘Friesche verf in Hylpen’ werd geopend door wethouder Stella van Gent.

Drie Friese kunstenaars hebben meegewerkt aan het tot stand komen van deze tijdelijke expositie. Evert van Hemert, Hiske Wiersma en Hendrik Elings tonen schilderijen en beelden. Alle drie zijn zij geïnspireerd door het Friese landschap met blauwe luchten en groene weides.

Druk jaar in Museum Hindeloopen

Directeur Jelle Brouwer belooft dat het een mooi en druk jaar wordt in Museum Hindeloopen, met maar liefst drie tijdelijke exposities en een vaste tentoonstelling gewijd aan de Hylper taal. Wethouder Van Gent noemt in haar toespraak nogmaals de cultuurbrief van minister Ingrid van Engelshoven: de Hindelooper stijlkamer inspireerde de minister bij het schrijven van haar nieuwe cultuurbeleid. De wethouder geeft aan trots te zijn op deze mooie aandacht voor het Hylper erfgoed. Het geeft aan hoe het unieke erfgoed van Hindeloopen nog steeds kan inspireren. Daarna plaatst zij samen met conservator Maurice Wery het laatste schilderij aan de wand. Hiermee is de tentoonstelling – en het seizoen – officieel geopend!

De opening van de tentoonstelling valt samen met de seizoen opening van Museum Hindeloopen. De tentoonstelling is te zien tot en met zondag 3 juni aanstaande. Op zondag 15 april is er als onderdeel van de Nationale Museumweek een speciaal kinderprogramma in het museum, met een poppenspel en een speurtocht door het museum. Meer informatie: www.museumhindeloopen.nl.