In pand Rabobank komt een tandartspraktijk

BALK - Niet alleen komen er in het voormalige gemeentehuis in Balk 20 zorgappartementen, tegenover het oude gemeentehuis komt in het pand van de Rabobank ook iets nieuws.

Daar vestigt zich namelijk een tandartsenpraktijk.

Het oude gemeentekantoor stond sinds de herindeling van de gemeente grotendeels leeg. De Rabobank heeft haar oude pand onlangs ook verlaten, waardoor ook daar leegstand ontstond. De gemeente kijkt of er ook andere maatschappelijke functies in het centrum zoals sport, cultuur en onderwijs kunnen worden gevestigd. Na de verkoop van het gemeentehuis blijven zowel het servicepunt als de bibliotheek gehuisvest in het pand.