Lezing over Friezen yn Rome

BALK - Ines Bergsma houdt op vrijdag 6 april een lezing met beelden in de Paadwizer om 20.00 uur over Friezen yn Rome. De opbrengst van de avond gaat naar het restauratiefonds van de Paadwizer.

Rome is een overweldigende stad met prachtige bouwwerken en een rijke historie. Veel Friezen bezoeken ook nu nog deze unieke stad. Maar wist u dat uit het nietige, toenmalige Friezenland, al in de eerste eeuw na Christus, Friezen naar Rome trokken en dat daar in de geschriften over wordt geschreven? Dat is de eeuwen zo door gegaan. Af en toe duiken er verhalen op van Friezen in relatie met Rome. Zo is b.v. in de 13e eeuw monnik Emo uit Wittewierum, te voet naar de paus in Rome gereisd om bij hem te pleiten voor kloosterbouw in zijn woonplaats. De wederwaardigheden van deze bijzondere reis zijn terug gevonden in de analen van de kloosters waar hij tijdens deze tocht verbleef.

Alma Tadema, wereldberoemd vanwege zijn unieke schilderijen van onder andere het vroegere rijke Romeinse leven en onlangs tentoongesteld in het Fries museum in Leeuwarden, heeft tijdens zijn leven eveneens banden gehad met deze bijzondere stad. En dan is er natuurlijk de ‘Friezenkerk’, een kerk met een unieke Friese historie. Zo zijn er heel veel relaties van Friezen met Rome die deze avond de revue passeren.

Verleden en heden van Rome, de relatie van Friezen met deze stad, en nog veel meer passeren deze avond de revue.

Entree is 5 euro, de activiteit vindt plaats aan de Siemen de Jongstrjitte 2.