AZC Balk gaat dicht

BALK Het AZC in Balk gaat dicht. Dat laten welingelichte bronnen weten.

Het COA zelf wil er nog niets over kwijt. Dit omdat ze eerst de medewerkers wil inlichten van AZC's die moeten gaan sluiten door een lagere instroom van asielzoekers . Ook zal de burgemeester dan eerst worden gebeld aldus de voorlichter van het COA. Officieel zal het COA vanmiddag laten weten of de sluiting officieel is of niet. Dan zal ook duidelijk worden wanneer dit gaat gebeuren en wat er met de mensen gaat gebeuren die er nu verblijven. 

AZC staat er illegaal

Het AZC in Balk staat er illegaal zo is gebleken. De gemeente volgde de verkeerde procedure. Die zou nu opnieuw moeten. Dat zou mede een reden kunnen zijn om het centrum veel eerder te sluiten dan de geplande 4 jaar. 

COA

Op de site van het COA staat wel te lezen dat op basis van nieuwe ontwikkelingen en prognoses op het asieldossier het COA opnieuw maatregelen wil treffen om de beschikbare opvangcapaciteit in balans te brengen met de verwachte in- en uitstroom van asielzoekers. 'De opvangcapaciteit moet worden verlaagd tot 27.000 opvangplaatsen. Om welke locaties het gaat wordt later vandaag bekend gemaakt. Het COA informeert op dit moment betrokken gemeenten en medewerkers. Hiervoor wordt deze dag ruim de tijd genomen.'

Ontwikkelingen asieldossier

De lagere bezetting in de opvang en de verwachtingen ten aanzien van de instroom waren voor het COA al eerder aanleiding om het aantal opvangplaatsen terug te brengen. In 2016 en 2017 nam het COA vergelijkbare maatregelen.

Bezetting

Momenteel verblijven er zo’n 20.000 asielzoekers in de opvang, waarvan bijna 8000 mensen beschikken over een verblijfsvergunning. De verwachting is dat de bezetting dit jaar nog verder af zal nemen. Reservecapaciteit blijft beschikbaar om in te kunnen spelen op onverwachte ontwikkelingen.

Capaciteit

De totale capaciteit voor de opvang van asielzoekers moet voor het einde van dit jaar worden teruggebracht van ruim 31.000 naar 27.000 beschikbare opvangplaatsen, inclusief 5.000 plekken reservecapaciteit.

Personele gevolgen

Het voorgenomen besluit om de opvangcapaciteit terug te brengen zal personele gevolgen hebben. Het COA informeert vandaag hierover ook medewerkers. De ondernemingsraad van het COA is nauw betrokken bij de besluitvorming.