Koudum Ferbynt met meer talen en meer toekomst

KOUDUM - Voorschoolse opvang It Fûgelnêst, basisschool de Klimbeam en csg Bogerman Koudum gaan een enthousiaste samenwerking aan om een doorgaande meertalige lijn te creëeren. Daarmee zijn zij de eerste ‘mienskip’ in Friesland en een voorbeeld voor de provincie. Om dit te vieren, zal het van 2 tot 6 april bruisen in Koudum van de activiteiten voor jong en oud. Alles wat er georganiseerd wordt, staat in het teken van ‘Koudum Ferbynt’.

Ontstaan en doel

De wens om een doorgaande meertalige leerlijn te creëren, kwam vanuit de Provincie Fryslân. Het initiatief heeft betrekking op een samenwerkingsverband tussen de voorschoolse opvang, de basisschool en het voortgezet onderwijs. De achterliggende doelstelling van ‘Koudum Ferbynt’ is, om aan de hand van sport, taal, kunst en cultuur deze doorgaande en meertalige leerlijn te bewerkstelligen voor de drie genoemde doelgroepen. Onderwijs adviesbureau ‘Cedin’ haakte gelijk in op dit plan en ging in overleg met Sport Fryslân, Keunstwurk en de bibliotheek service Fryslân. De gemeente Koudum was als eerste gemeente ook enthousiast en besloot mee te doen aan het project.

Speciale gymlessen

Het thema van de projectweek is ‘Leeuwarden Fryslân 2018’. Alle activiteiten zijn gericht op de provincie Fryslân en haar hoofdstad Leeuwarden. Vanuit dit thema gaat de voorschoolse opvang aan de slag met het onderwerp ‘Koudum in en om het huis’. De basisschool richt zich op de gehele provincie en legt daarbij het accent op de culturele hoofdstad. Bogerman Koudum gaat zich volledig bezighouden met Leeuwarden, de culturele hoofdstad. De gymlessen worden bijvoorbeeld belicht met het thema ‘Frisian Sports. Daarnaast krijgen Lân fan Taal', '11 Fountains', 'Kening fan 'e Greide', 'de Stormruiter', 'Escher' en het 'Gesammt Kunstwerk' een plek in het programma.

Workshops

Op donderdagmiddag 5 april gaan docenten, ouders, bewoners van Koudum en medewerkers van Cedin, Keunstwurk en Sport Fryslân allerhande workshops verzorgen van peuter tot puber; Van theater, handlettering, film, Highland Games, Spaans tot fotografie, …

Verbinding

Gedurende de hele week en tijdens alle activiteiten wordt er gezocht naar de sportieve, kunstzinnige en meertalige verbinding met het Koudum, de provincie Fryslân en de culturele hoofdstad Leeuwarden. Mienskip is daarbij het sleutelwoord.

Foto René Spijkerman