Wiebe Westra voorzitter Afdeling SWF Rode Kruis

KOUDUM - Wiebe Westra uit Sneek is de nieuwe voorzitter van de afdeling Súdwest-Fryslân van het Ned. Rode Kruis.

Hij volgt daarmee Jan Arts op, die 14 jaar voorzitter is geweest van deze afdeling. In zijn periode zijn alle zelfstandige afdelingen van het Ned. Rode Kruis opgeheven, zodat er in 2012 één afdeling van het Ned. Rode Kruis is ontstaan in Nederland. Hierdoor veranderde de organisatie en werden de bevoegdheden van de districten, waaronder het district Friesland, en de afdelingen anders. Regionaal zijn toen ook de afdelingen Wymbritseradiel, de Kleine Zuidwesthoek, Wonseradeel en Bolsward/Greidhoeke samengevoegd in één afdeling Súdwest-Fryslân. De samenvoeging viel samen met de herindeling/fusie van gemeentes in deze regio, hierdoor kwam de nieuwe afdeling van het Ned. Rode Kruis overeen met de gemeentegrenzen van de nieuwe Gemeente Súdwest-Fryslân. Deze veranderingen hebben consequenties gehad voor de afdeling, maar onder voorzitterschap van Jan Arts is het gelukt daar op een goede manier inhoud aan te geven. Wiebe Westra is zijn opvolger, hij is door het district Friesland benoemd, op voordracht van het bestuur van de afdeling Súdwest-Fryslân, als nieuwe voorzitter. Wiebe is 30 jaar actief binnen de afdeling als instructeur voor EHBO- en Reanimatielessen aan vrijwilligers van de afdeling. Hij kent de organisatie van binnenuit en heeft er zin om het nieuwe beleid van het Ned. Rode Kruis en het District Friesland in het bijzonder, vorm te gaan geven met zijn medebestuursleden. Het bestuur van de afdeling bestaat nu uit Wiebe Westra, voorzitter, Joke Venema, secretaris, Jaap Boonstra, penningmeester, Jan Bootsma, Peter Noor en Aly Wybenga als lid.