Bibliotheek wil meer geld gemeente

BALK - BALK  Bibliotheken Mar en Fean wil 60.000 euro meer van de gemeente dan die heeft toegezegd.

BALK  Bibliotheken Mar en Fean wil 60.000 euro meer van de gemeente dan die heeft toegezegd.

Ze wil structureel 30.000 euro meer per jaar en een bedrag ineens van 30.000 als investeringssubsidie. Die incidentele 30.000 euro is voor De Makersplaats, een ruimte waar inwoners van alle leeftijden terecht kunnen om kennis te maken met nieuwe technische innovaties. De andere 30.000 euro is bedoeld om bestaande nieuw activiteiten door te kunnen laten gaan. Komt dat geld er niet dan worden de inzet lees-consulent voor kinderen van 0 tot 4 jaar, het project Sterker voor vrouwen boven de 50 die een netwerk willen opbouwen en digitale cursussen stopgezet. De gemeente gaat nu kijken of dat geld beschikbaar kan worden gesteld in de kadernota voor 2018.

Tekort van 100.000 euro

In 2018 werd een extra subsidie verschaft om de bibliotheek in Balk te behouden. Omdat de bibliotheken in alle plaatsen minder huur hoefden te betalen aan de gemeente, zijn de kosten ook al verlaagd. Toch sloot de organisatie achter de bibliotheken 2017 af met een tekort van 100.000 euro. Daarnaast dacht de gemeente dat het gemeentehuis in Balk verkocht zou worden, waardoor de bieb daar lagere servicekosten hoefde te betalen. Dat is echter niet gelukt en dat betekende dat het tekort hoger was dan was begroot. Hoewel de subsidie voor 2018 is verhoogd met 34.000 euro was dat toch niet voldoende om de meerjarenbegroting sluitend te krijgen. De afgelopen jaren haalde de bieb haar tekort aan geld steeds uit haar reserves. Dat kan echter niet zo doorgaan en er is extra geld nodig om het bibliotheekwerk te behouden.