Cursus aspirant-bestuursleden Wetterskip

BALK - Wetterskip Fryslân organiseert in mei een introductie voor mensen die interesse hebben in een bestuurlijke functie bij het waterschap. De gratis cursus is ontwikkeld door ProDemos (het Huis van de Nederlandse democratie) in samenwerking met de Unie van Waterschappen en Wetterskip Fryslân. Belangstellenden kunnen zich tot 1 april aanmelden bij het waterschap.

Dijkgraaf Paul van Erkelens: ‘Het bestuurlijke werk voor de waterschappen is belangrijk. Zo hebben alle waterschappen de klimaatverandering inmiddels omarmd als de belangrijkste uitdaging voor de komende decennia. Het is boeiend en verantwoordelijk werk en het gaat echt ergens over. Zeker in een waterrijke provincie als Fryslân.’ Cursusavonden: 17, 23 en 29 mei 2018. Aanmelden kan tot uiterlijk 1 april via bestuurssecretariaat@wetterskipfryslan.nl. Na aanmelding volgt een bevestiging van deelname.

Drie delen

De cursus bestaat uit drie delen: het waterschap als politiek-bestuurlijke overheid, wat doet het waterschap vandaag en morgen met water en uit een excursie en bezoek aan een vergadering van het algemeen bestuur. De cursus start op donderdag 17 mei 2018 en duurt drie avonden. De tweede avond is op 23 mei en de laatste op dinsdag 29 mei. Deze avond bestaat uit het bijwonen van de vergadering van het algemeen bestuur. De cursus is gratis en bedoeld voor inwoners van Fryslân en het Groninger Westerkwartier van 18 jaar en ouder die interesse hebben in het waterschapsbestuur. Lidmaatschap van een politieke partij is niet verplicht.

Aanmelden tot 1 april

Aanmelden kan tot uiterlijk 1 april via bestuurssecretariaat@wetterskipfryslan.nl. Na aanmelding volgt een bevestiging van deelname.