Gemeente maakt fout bij telling stemming: FNP toch 7 zetels, GroenLinks 2

BALK/NIJEMIRDUM De gemeente De Fryske Marren heeft een fout gemaakt bij het tellen van de stemmen van de gemeenteraadsverkiezingen. Een nieuwe telling wees uit dat de FNP 3 in plaats van 4 zetels verliest, GroenLinks groeit niet naar 3, maar naar 2 zetels.

De oorzaak van de wijziging is dat de uitslag van het stembureau in het Doarpshûs Nijemirdum in eerste instantie niet goed is verwerkt. Er zijn daarbij te weinig stemmen voor het CDA en FNP ingevoerd. In de voorlopige einduitslag heeft dit dus gevolgen voor de FNP en GROENLINKS.

Voorlopige uitslagen

Van de 40.650 stemgerechtigde inwoners van gemeente De Fryske Marren hebben totaal 23.385 personen een stembiljet in de bus gedaan. Het opkomstpercentage is daarmee 57,53%. In 2013 was het opkomstpercentage 52,01%. In De Fryske Marren komt het CDA als grootste partij uit de bus, gevolgd door de FNP.

 

Voorlopige uitslagen
De processen-verbaal N 10 (stembureaus) en de opgaven N 11 (totaal telling gemeente) van zowel de gemeenteraadsverkiezing als het referendum worden vanaf donderdag 22 maart 2018 vanaf 14:00 uur bij de centrale balie op het gemeentehuis, Herema State 1 in Joure tot donderdag 29 maart 2018 ter inzage gelegd.

Definitieve uitslagen

De definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezing wordt vastgesteld door het centraal stembureau in een openbare zitting op vrijdag 23 maart 2018 om 10.00 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis, Herema State 1 in Joure.