Succesvolle 24-uurs Muziek Marathon Wijckel

WIJCKEL - Afgelopen zaterdag vond in Wijckel de 24-uurs Muziek Marathon ‘de toan hâld oan’ plaats. De Balkster Courant sprak Christina Boonstra voor en Elske Woudstra na het muzikale festijn.

In Gebouw Irene is het een en al bedrijvigheid. Nils Kwakman is druk bezig met het installeren van diverse muziekinstallaties voor de Muziek Marathon, er worden vlaggetjes opgehangen en de prijzen voor de bingo worden uitgestald. Christina Boonstra heeft tussen de bedrijven door even tijd om enthousiast over de Muziek Marathon te vertellen.

Alle inwoners Wijckel vereeuwigd

,,Als Muziekvereniging Melodia, maar ook andere verenigingen in Wijckel wilden we graag wat doen voor Wijckel. Iets waar ook echt het hele dorp bij betrokken is. We bedachten de ‘smoelenmuorre’, een muur waarop alle inwoners van Wijckel vereeuwigd staan. Op die manier moet iedereen wel komen! We stelden een commissie samen met leden van de diverse verenigingen en andere dorpelingen. Zo’n zes weken geleden zijn we begonnen met de organisatie en ik moet zeggen dat het een fantastisch leuk programma geworden is. Vrijdagavond om 22.00 uur start de Muziek Marathon waar diverse muzikanten hun beste beentje voorzetten. Tussen 2 en 7 uur ’s ochtends gaat de zaal dicht voor publiek, maar zorgen groepjes Melodianen wel dat er door gespeeld wordt, zodat de toan blijft doorklinken. Daarna is er op zaterdagochtend een ontbijt voor de vroege vogels, en hebben we onder andere foodtrucks, een draaiend rad en een bingo. Ook huldigen we Marrit Leenstra op bijzondere wijze. Al met al proberen we letterlijk 24 uur lang de toan aan te houden. En natuurlijk worden zoveel mogelijk mensen uit Wijckel tegen betaling op de foto gezet, zodat de ‘smoelenmuorre’ een mooi gevulde wand wordt. Het is de bedoeling dat alle 645 inwoners op een soort Delfts blauwe tegeltjes van 11 bij 11 centimeter komen te staan. Zo heb ik hier al een aantal ‘Melodianen’ die op een tegeltje staan. Ik denk dat het al met al een indrukwekkende wand gaat worden.”

Smoordruk

De organisatie heeft het smoordruk maar is vol lof over alle activiteiten. ,,Het is zo leuk”, aldus Christina. ,,Op mensen afstappen en vragen of ze mee willen werken geeft enorm veel energie. Het mooie aan het hele festijn is dat we de opbrengsten inzetten voor een goed doel: een nog nader te bepalen muziekproject voor het AZC in Balk. Bijvoorbeeld de aanschaf van muziekinstrumenten of het volgen van muzieklessen. De bewoners van het AZC hebben heel weinig instrumenten, maar gelukkig hebben we van veel fondsen al bijdragen en subsidies gekregen. Het zou heel mooi zijn als er uit het muziekproject tussen Melodia en het AZC bijvoorbeeld een concert komt. We wachten het af. De Muziek Marathon leeft in Wijckel, het is echt ‘mei en foar it doarp’.”

24 uur muziek in Wijckel

Twee dagen na het muzikale festijn, spraken we Elske Woudstra, één van de organisatoren. Nog in de roes van alle gebeurtenissen vertelt ze: ,,De 24 uurs muziekmarathon zelf werd een groot succes. Het is de fanfare Melodia gelukt om 24 uur de muziek door te laten klinken, met prachtige gevarieerde optredens, ook dankzij de belangeloze inzet van muziekverenigingen en andere bands uit de buurt. Geweldig om te zien dat alle verenigingen uit Wijckel hun vrijwillige inzet toonden om ook de voorjaarsmarkt tot een succes te brengen. Wijckel liep natuurlijk helemaal uit tijdens de huldiging van Marrit Leenstra. De feestelijke ontlading was er toen op zaterdagavond om 22.00 uur de laatste toan klonk van fanfare Melodia. Een prestatie om 24 non-stop muziek te laten klinken. De ‘smoelenmuorre’ is een feit, want vele Wijckelers hebben hun smoel laten vastleggen op de foto. Wat de opbrengst zal zijn voor het muziekproject is met het verschijnen van deze krant nog niet duidelijk, maar dat dit ook gerealiseerd kan worden, kan al wel gemeld worden.”