Geen voorkeur plannen centrum

BALK - Afgelopen donderdag heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Balk Vooruit haar rapportage over de mogelijke scenario’s voor de toekomst van de voorzieningen in Balk aangeboden aan gemeente De Fryske Marren.

Zelf wil plaatselijk belang geen keuze maken voor de voorkeursvarianten, omdat de meningen die zijn uitgesproken door de Balkster bevolking verdeeld zijn.

De wethouders Janny Schouwerwou en Frans Veltman hebben het rapport in ontvangst genomen uit handen van de bestuursleden Josha de Vries en Wytze Bouma. Aanleiding van het onderzoek is volgens plaatselijk belang de (dreigende) leegstand in het centrum en de kwetsbare exploitatie van sommige voorzieningen. In de rapportage zijn een aantal oplossingsrichtingen verkend hoe deze problemen het hoofd geboden kunnen worden. Zo werd onder andere geopperd om bestaande voorzieningen te clusteren door nieuw te bouwen. Maar ook de renovatie van allerlei zaken werd genoemd.

In december heeft een peiling onder de Balkster bevolking plaatsgevonden. Omdat de meningen verdeeld zijn kan plaatselijk belang geen voorkeur uitspreken.

Met de overdracht van de rapportage en de uitkomst van de peiling geeft Plaatselijk Belang het dan ook in handen de gemeente. Hierbij is de vraag gesteld om de meest kansrijke scenario’s uit te werken zodat de gemeenteraad een keuze kan maken.

Opvallend is wel dat de leegstand waar mee geschermd wordt ook wordt ingegeven door de vaak hoge huurprijzen die worden gevraagd voor panden. Ondernemers zouden daardoor de onderkomens niet kunnen betalen en juist daardoor ontstaat dan leegstand.