60 jaar traditie in dammen

NIJEMIRDUM - Damclub Nijemirdum speelde maandag haar jaarlijkse vriendschappelijke wedstrijd tegen Oudemirdum volgens de al meer dan 60 jaar durende traditie.

Dit leverde de volgende persoonlijke resultaten op:. 1 E. Reinsma - J. Folkertsma 1-1, 2 B. Pietersma - J.Kuiper 0-2, 3 G. Otter - D. Walinga 0-2, 4 H.de Vries - J. den Hengst 2-0, 5 L.Hoogkamp - J.Hospes 1-1, 6 P.v.d.Wal - Th. Steegenga 1-1, 7 H. Bokma - P. Klompmaker 2-0, 8 L.Walinga - L. Folkertsma 1-1.

Na een spannende wedstrijd werd de uitslag 8 tegen 8. In de onderlinge competitie won Siep Altena van Arjen Batteram en ook Johannnes van der Goot won zijn partij tegen Pier Akkerman. In de tweede klas was er nog een overwinning van Gosse van der Veen tegen Meine Pietersma