Weromsjen yn Gaasterlân (362)

Balk - Je zou denken dat de brug bij het raadhuis in Balk de plek zou zijn om bij te praten over de laatste nieuwtjes en roddels in Balk en omgeving. Een enkele foto getuigt daarvan. Voor zover ik kan nagaan komt de nabije omgeving van de Teernstrabrug het vaakst in beeld met een groep “gepensioneerde” Balksters, de beurs, pratend over van alles en nog wat. “Wurdst der net folle wizer fan, mar de poaten brekke om der te kommen……” een uitspraak van een beursganger in 1984. Toen vlak voor het oude kruidenierswinkeltje van de gezusters Rosenberg aan de Raadhuisstraat. Bij de herinrichting van het Westein rond 1970 plaatste de gemeente twee eenvoudige banken vlak bij de telefooncel op de hoek met de Erasmusstraat. In 1995 kwam er een f 30.000,- kostende overdekte “hi-tech” bank naar een ontwerp van Wytze Bouma. Op de foto uit 1927 de beurs bij de derde brug over de Luts in Balk met op de achtergrond het Westein. Jammer genoeg is het aanplakbiljet op de boom niet leesbaar.

Foto: Fries fotoarchief 15980, tekst: Johan Groenewoud

Reacties: info@langsdeluts.nl of telefoon 0514-604327