Vogels tellen in je omgeving

BALK/JOURE - Mensen die van het kijken naar vogels houden en ongeveer 30 bekende vogelsoorten inhun buurt kennen, of graag mee vogelsoorten willen leren kennen en ze willen tellen bij huis, kunnen terecht op peen bijeenkomst.

Deze wordt op 27 februari gehouden in zalencentrum ’t Haske in Joure door Sovon.

Sovon Vogelonderzoek Nederland organiseert allerlei tellingen van vogels door heel Nederland. Een van die tellingen is de MUS-telling. Bij deze telling volgens het Meetnet Urbane Soorten worden broedvogels in stedelijk gebied geteld. Drie keer in de periode van april tot half juli gaan overal in Nederland vrijwillige vogeltellers enkele uren op pad om de vogels in dorpen en steden te tellen. Met al deze telgegevens gaat Sovon aan de slag en kunnen we veel informatie verzamelen over het voorkomen en wel en wee van onze spreeuwen, Turkse tortels, huismussen, merels, groenlingen, koolmezen, gierzwaluwen, kauwtjes en andere fladderaars die in onze tuinen, wegbermen, industrieterreinen, en parken voedsel zoeken en nesten bouwen.

Op de avond vertelt MUS-coördinator Jan Schoppers van Sovon er alles over. Zo laat hij weten wat het doel is van MUS, de telmethode, welke vogelsoorten erbij horen en wat we daarover te weten zijn gekomen door MUS en er komen natuurlijk ook ervaringen van MUS-tellers langs. meer informatie is te vinden op www.sovon.nl/nl/MUS. Vragen over de avond zijn te stellen via jan.schoppers@sovon.nl. De avond is van 20.00 tot 22.00 uur in Party en Zalencentrum ‘t Haske aan de Vegelinsweg 20 in Joure.