Onderzoek naar persoonsgegevens leerlingenvervoer

BALK - Het college van burgemeester en wethouders wil een onderzoek instellen naar het naleven van de wet bescherming persoonsgegevens door Taxicentrale Witteveen bij het leerlingenvervoer.

Eerder al werd onderzocht of het bedrijf medische gegevens uit bestanden en systemen had verwijderd. Dit werd gedaan door een onafhankelijk en gerenommeerd onderzoeksbureau dat is gespecialiseerd op dergelijke onderzoeken. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat alle medische gegevens, die door de gemeente De Fryske Marren zonder nadrukkelijk toestemming van de ouders waren verstrekt aan Taxicentrale Witteveen (TCW), zijn verwijderd.

Toegezegd werd toen dat burgemeester en wethouders toezien dat Taxicentrale Witteveen de gemaakte afspraken nakomt. Dit betekent dat Taxicentrale Witteveen bij het verwerken van de door de gemeente verstrekte persoonsgegevens in het kader van het leerlingenvervoer, de Wet bescherming persoonsgegevens moet naleven. Het college heeft besloten hier onderzoek naar in te laten stellen. Dat is nog niet gedaan, maar gaat nu dus wel gebeuren. Dit wil B&W om duidelijk te krijgen of de regels door Witteveen zijn nageleefd, maar ook om de verstandhouding met ouders, klankbordgroep en ouderplatform te verbeteren.

Een onderzoek door een extern bureau naar de naleving van de privacy bepalingen zal ongeveer € 3500,-- kosten.