Weromsjen yn Gaasterlân (359)

Balk - Ook bij Koudum heeft de aanleg van de Provincialeweg N 359 het landschap ingrijpend veranderd. De Dammenseweg was tot 1956 de verbindingsweg tussen Hemelum en Koudum. De Galamadammen, vanouds een kruispunt van water en wegen. In de Schotanusatlas van 1664 staat de Galama dam al vermeld. In de tweede wereldoorlog is de oude herberg door oorlogsgeweld verwoest. Het in 1934 gebouwde badpaviljoen “De Morra” is verplaatst naar de locatie van de verwoeste herberg. Het paviljoen is toen iets groter gemaakt en de pannen zijn vervangen door riet. Op de foto, gemaakt rond 1960, zien we links het paviljoen. De auto rijdt op Tjalke van der Walstraat, die in 1956 is aangelegd op de historische slaperdijk.

Foto en gegevens: Stichting Historisch Koudum, tekst: Johan Groenewoud

Reacties: info@langsdeluts.nl of telefoon 0514-604327