Medewerkers gemeente beloven trouw aan burgemeester

JOURE - De medewerkers van gemeente De Fryske Marren moeten voortaan allemaal een eed of belofte afleggen aan burgemeester Fred Veenstra. Het afleggen van de eed of belofte is voor alle medewerkers verplicht en mag in het Nederlands of Fries worden afgelegd.

Dit is onder andere vastgelegd in verschillende wetten, overeenkomsten en regelingen. Het afleggen van de eed of belofte heeft tot doel dat de medewerker zich bewust is van zijn speciale positie en dat hij zweert of belooft zich daarnaar te gedragen. In de verklaring staan de begrippen professionaliteit, respect, openheid, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid en onpartijdigheid.