Volledig programma bij Damclub Nijemirdum

NIJEMIRDUM - Met vier wedstrijden een volledig programma in de eerste klas bij damclub Nijemirdum.

Boake Pietersma bouwde een goede stand op maar een damslag van Igge van de Veer maakte in één klap een einde aan de goede bedoelingen van Boake. Egge Reinsma en Gert Baukema waren lang erg zuinig op hun hout maar een uitgebreide combinatie leverde Gert twee schijven extra op en partijwinst. Pier Akkerman kroop door het oog van de naald toen hij er op de valreep nog een puntje uitsleepte tegen Arjen Batteram in een partij met wederzijds hevige tijdnood.

Siep Altena en Johannes van der Goot hielden elkaar goed in de gaten in een 60 zetten durende partij die dan ook in remise eindigde. In de tweede klas kwam Leffert Walinga pas op stoom toen hij een schijf achter raakte en speelde nog remise tegen Henk Bokma. Lucas Hoogkamp was niet opgewassen tegen de dam van Heart de Vries en moest met een nederlaag genoegen nemen. Piet van der Wal bevestigde zijn goede vorm door zijn overwinning op Andries Roskam.