Zure druiven bij damclub Oudemirdum

OUDEMIRDUM - Voor Leffert Folkertsma waren de druiven wel een beetje zuur. Hij speelde hele goede partij tegen Johan den Hengst, remise was dik verdiend geweest.

Toch liep het anders in het vier om vier eindspel. Daarin was Leffert te bang om Johan door offer dam te geven en die dam bleef dan op slag staan. Daardoor kon Leffert op dam schuiven en op slag gaan staan. Johan moest slaan en dan kon Leffert 2 slaan, dan was het remise. Maar Leffert schoof dam en ging op slag staan van 3 schijven en nu schoof Johan dam. Eerst mocht Leffert 3 slaan en vervolgens sloeg Johan zijn dam en een schijf. Nu schoof Leffert eerst de verkeerde schijf en werd geblokkeerd op triktrak lijn door Johan zijn dam. Hij verloor hierdoor. Door eerst de andere schijf te schuiven was het als nog remise geweest. Jakob Folkertsma kwam al vroeg een schijf voor tegen Theunis Stegenga en won vrij simpel de partij. Dooitzen Walinga hield Jan Kuiper op remise. Bij de koplopers Age Smink en Jelle Hospes werd het ook remise. Stand aan kop : A.Smink 19 punten J.Hospes 18 punten.