Tekenen voor de toekomst van het Fries

BALK - Op woensdag 21 februari wordt de jaarlijkse Internationale Moedertaaldag gehouden. Die dag staat in het teken van taalkundige en culturele verscheidenheid en meertaligheid. Tegelijk loopt tot 3 april een Europese handtekeningenactie met bijna hetzelfde doel: bereiken dat voor minderheden en minderheidstalen in Europa meer aandacht komt. Die handtekeningenactie onder de naam MSPI (Minority SafePack Initiative), is bedoeld om in heel Europa in miljoen handtekeningen op te halen

Op de Internationale Moedertaaldag moeten veel handtekeningen kunnen worden opgehaald! Veel organisaties vragen rond die dag aan hun mensen om te tekenen. Dat doen ze in mails, nieuwsbrieven en bijeenkomsten. Ze vragen misschien ook om dat maar direct op 21 februari in hun gebouw te doen. Organisaties die meedoen zijn bijvoorbeeld: de Provincie, NHL/Stenden, Tresoar, Afûk, FA, Cedin, SFBO. Het eerste echte fysieke handtekeningenbureau (stembureau) komt die dag in ‘Obe’ in Leeuwarden te staan. Er komen vast meer stembureaus. Diezelfde dag wordt de drietalige school ‘De Pôlle’ in Marssum de eerste drietalige school met ster. In dat kader krijgen Internationale Moedertaaldag en de handtekeningenactie ook veel aandacht.

Er gebeurt meer, maar dat kan net nog niet allemaal worden genoemd. Houd daarom mails, nieuwsbrieven, kranten en radio/tv in de gaten. Het wordt een bijzondere dag. handtekeningen voor de toekomst van het Fries! Wij moeten in Nederland 19.500 halen. Doe mee!

Wie op die dag niet de deur uit wil, of niet weet waar een ‘stembureau’ is, kan thuis digitaal tekenen. Dat kan gewoon op de computer, de tablet of de smartphone > Minority Safepack Initiative > EU member states > opzoeken en het formulier tekenen.

Op www.itnijs.frl wordt bijgehouden welke instanties meedoen, wat er te zien en te horen is en natuurlijk waar getekend kan worden.