Weromsjen yn Gaasterlân (358)

Balk - De paarse cirkels zijn vuursteenvondsten vastgelegd op FAMKE (= Friese Archelogische Monumentenkaart Extra) van de provincie Fryslân. De vondst tijdens de aanleg van de N 359 in 1971 vervroegde de woongeschiedenis van de zuidwesthoek tot de Hamburgcultuur in de oudste fase van het Jongpaleolithicum. We hebben het dan over 15.000 – 12.000 jaar geleden. Tot dan toe waren alleen in de Friese Wouden dergelijke vondsten gedaan. Hoofdopzichter J. van der Heide uit Oudehaske en tekenaar J.I. Monderman uit Balk ontdekten de vuursteenconcentraties en schakelden het Fries Museum in voor verder onderzoek. Een klein deel van de vuursteenvondsten van de rendierjagerscultuur bij Kolderwolde is te zien in het bezoekerscentrum Mar en Klif aan de Brink te Oudemirdum. Ze zijn in bruikleen gegeven door het Noordelijk Archeologisch Depot.

Foto: Provincie Fyrslân, tekst: Johan Groenewoud

Reacties: info@langsdeluts.nl of telefoon 0514-604327