Gezocht: mensen die Alize (liesje) Boekdrukker hebben gekend

BALK - Geertje Kaput-Hoogeveen is op zoek naar mensen die Alize of Liesje Boekdrukker hebben gekend. Zij heeft ondergedoken gezeten bij de grootdochter van Geertje, wijlen Hans Hoogeveen en Geertje Hoogeveen-Bakker uit Balk. Zij woonden aan de Lytse Side 12 in Balk waar zij een metaalbedrijf hadden.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben zij van 1942 tot 1945 onderdak verleend aan de joodse Alize (Liesje) Boekdrukker die in 1940 geboren is te Amsterdam.

Yad Vashem onderscheiding aanvragen

Liesje, nu 78 jaar oud, wil postuum de Yad Vashem-onderscheiding voor mijn grootouders aanvragen. Dit is een onderscheiding voor hulp aan Joden. De decorandus ontvangt een medaille en een oorkonde met de vermelding van zijn of haar naam. Verder wordt deze naam in Jeruzalem in een muur gebeiteld, in een park gewijd aan de "Rechtvaardige onder de Volkeren".

Uit eigen onderzoek in het archief van de Stichting Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân (HWG) blijkt haar naam voor te komen op een lijst van verzetsstrijder B. H. Steegenga uit Balk van oktober 1944 met daarop de namen van in Gaasterland ondergedoken Joden.

Namens mevrouw Boekdrukker is Geertje Kaput-Hoogeveen op zoek naar mensen die nog kunnen bevestigen dat zij in deze jaren bij haar grootouders ondergedoken is geweest, bijvoorbeeld omdat zij samen met haar naar de Zondagschool gingen of met haar op school hebben gezeten of anderszins informatie kunnen verschaffen.

Als er mensen zijn die over informatie over mevrouw Boekdrukker beschikken, dan kunnen zij contact opnemen met Geertje Kaput-Hoogeveen, telefonisch: 0649871261 of via geertjekaput@gmail.com.