Balk, een Kern met Pit

BALK - In het artikel "drie projecten uit omgeving voor Kern met pit" (BC 1-2-2018) worden twee projecten omschreven: "het laarzenpad" en "de groene loper". Het derde project: "audiotour Balk Boterdorp" wordt hierbij vergeten. It Bûterhûs wordt wel genoemd, maar dat krijgt uiteraard geen bijdrage van "Kern met Pit". Het gaat om het project: audiotour Balk Boterdorp, dat succes behaalde met de presentatie op zaterdag 20 januari in Joure.

De audiotour wordt uitgewerkt binnen de werkgroep "dorpen en gehuchten" van Stichting Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân. De werkgroep bestaat uit een aantal vrijwilligers, waaronder initiatiefneemster Engelien Bouma van It Bûterhûs. De audiotour wordt door Jorrit Brenninkmeijer van "het fotogenieke geluid" samengesteld. We zetten Balk als Boterdorp op de kaart met een eigentijdse audiotour waarin de historische locaties en gebouwen, die te maken hebben (gehad) met de boterhandel, de hoofdrol spelen. Een interessante route langs de Luts met een duur van ongeveer een uur, met boter als rode draad: verhalen, geluiden, beelden. De lancering van de app is tijdens de Open Monumentendag (2e zaterdag in september) en is daarna gratis te downloaden.

Met de bijdrage van "Kern met Pit" is de financiering nu volledig rond, de werkgroep gaat aan de slag! Het project is verder mogelijk gemaakt door bijdragen van het Iepen Mienskip Fûns, Stichting Jonkvrouwe J.E.J. Bas Backer, Plaatselijk Belang Balk Vooruit en kernenbudget DFM, waarvoor hartelijk dank!

Stichting Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân, werkgroep dorpen en gehuchten.