Een schoon Balk en kans op €500?

BALK - Ook dit jaar organiseert gemeente de Fryske Marren weer een himmeldei. Sportverenigingen, clubs, buurtverenigingen etc. kunnen zich opgeven voor deze himmeldei 2018. Plaatselijk belang Balk Vooruit stelt €500 beschikbaar voor de groep die met de beste plan van aanpak komt.

De Himmeldei is op zaterdag 24 maart. Tijdens deze dag wordt ook in Balk het zwerfvuil opgeruimd. De gemeente verzorgt het inzamelmateriaal (prikkers, containers, plastic zakken) en aan het eind van de dag zal het vuil worden opgehaald. Plaatselijk belang Balk Vooruit ondersteunt deze activiteit met een bijdrage van één keer € 500,- voor een grote groep vrijwilligers (min. 20) of twee keer € 250,-, voor twee kleinere groepen vrijwilligers (min. 10). Een mooie manier op de kas te spekken en een steentje bij te dragen aan het schoonmaken van onze leefomgeving Balk.

Wie mee wil doen, moet zich opgeven voor 20 februari bij Plaatselijk belang Balk Vooruit via info@balkvooruit. Gevraagd wordt twee groepen van minimaal 10 personen of een ploeg van minimaal 20 personen die fanatiek aan de slag willen om Balk schoon te maken. Ook moet er een plan van aanpak zijn waarin staat hoe de dag wordt ingevuld, welk gebied wordt schoongemaakt en met hoeveel mensen. Ook wordt gevraagd waar het bedrag aan wordt besteed. :De groep(en) met het meest uitdagende plan van aanpak mogen aan de slag.