‘Oude’raad beslist over toeristische beleidsvisie

Balk - Ed Landman en Jeannette van Beem uit Sondel hebben zoals ze zelf zeggen met verbijstering kennis genomen van het feit dat op 7 februari de toeristische beleidsvisie in de commissievergadering van de gemeente op de agenda staat.

Op 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Zo kort op de verkiezingen betekent dat concreet dat een “oude” commissie/raad dit onderwerp uitgebreid gaat bespreken en bediscussiëren cq beslissen en dat de nieuwe raad, commissies, college, in andere samenstelling, daar voor de toekomst mee wordt geconfronteerd cq opgezadeld.

Gezien het onderwerp is dat ronduit schandalig, het is geen dakkapelletje. We hebben het hier over toekomstig beleid wat voor een zéér lange periode leidend zal zijn voor de economische toestand van deze gemeente, Het toerisme maakt een substantieel onderdeel uit van de totale economie van deze gemeente. Dat betekent dat de nieuwe raad, commissies en college, daar telkens mee geconfronteerd zullen worden. Dan kan het niet zijn dat, deze raad in de nieuwe samenstelling daar niet in een commissie over heeft gediscussieerd. Nog afgezien van de vraag of het wel wenselijk en/of collegiaal is van het huidige college om dit, voordat er een nieuw college en raadsleden zijn, deze uitermate belangrijke beslissing, die voor een zo lange periode werkzaam zal zijn in deze gemeente, er doorheen te drukken en zo te voorkomen dat er inhoudelijk door de nieuwe raad in hun eigen commissie over wordt gediscussieerd.

‘Op woensdagavond 24 januari heeft er de derde bijeenkomst plaatsgevonden over de ontwikkelingen lokale democratie De Fryske Marren (testlab via het ministerie van BZK). Daar kwam overduidelijk uit dat er een zéér groot wantrouwen bestaat ten opzichte van het lokale bestuur. Zeker als het gaat om informatie verstrekking, maar ook als het gaat om besluitneming. En om dát te veranderen er een overduidelijke mentaliteitsverandering nodig is, bij beleidsmakers en politiek.’ Op deze avond waren diverse raadsleden aanwezig en hebben samen met burgers/ondernemers juist hier over gediscussieerd. Maar nog géén twee dagen later probeert het college een toekomst bepalende beslissing weg te houden cq voor te koken voor de nieuwe raad en een nieuw college.

Het stel uit Sondel wil dan ook dat dit punt van de agenda wordt gehaald en het wordt overgelaten aan een toekomstige raad en een nieuw college. ‘Dit soort op de toekomst gerichte beleidsvisies, dienen zo kort voor de verkiezingen niet door het oude college er door heen gedrukt te worden.’