Damclub Nijemirdum speelt voor bekerwedstrijden

NIJEMIRDUM - Afgelopen maandag speelde damclub Nijemirdum voor de viertallen bekerwedstrijd tegen damclub Offingawier met de volgende persoonlijke resultaten

1 J.v.d. Goot - Sj. Huitema 0-2, 2 S.Altena - H. Andringa 1-1, 3 G.Baukema - W. Twijnstra 2-0, 4 I. v.d.Veer - H. Boschma 2-0. Door deze 5 tegen 3 overwinning gaat Nijemirdum door naar de finale. Voor de onderlinge competitie won Pier Akkerman van Gelf Otter en bleek Arjen Batteram te sterk voor Boake Pietersma. In de tweede klas een winstpartij van Gosse van der Veen, die een blunder van Andries Roskam afstrafte, ook Heart de Vries ging met de punten naar Sondel tenkostte van Leffert Walinga. Henk Bokma verloor van Piet van der Wal en Lucas Hoogkamp en Meine Pietersma deelden de punten