Het fluitschip zet Hindeloopen op zijn kop: Openluchttheater Hindeloopen

HINDELOOPEN - Op de grote kerk in Hindeloopen staat bovenop de toren geen haantje, maar een fluitschip.

Dat is best bijzonder en heeft te maken met de geschiedenis van de Hindelooper bevolking. Tussen 1650 en 1790 woonden veel schippers in deze elfde stad van Friesland en er lagen ruim 80 fluitschepen op de ree van Hylpen. Ze voeren op Scandinavië, de Oostzeelanden en Rusland en vervoerden jenever, wollen stoffen. Op de terugreis werd hout meegenomen naar Amsterdam en Zaandam. Ook namen ze als ballast de keitjes (balstenen) mee, die vandaag de dag nog in de straatjes van de stad zijn terug te vinden. Er waren rond 1700 nauwe banden met rijke kooplui en reders in Amsterdam en deze rijkdom spiegelde zich in de huizen, straten en cultuur van de stad. Aan de kapitale 17e en 18e eeuwse kapiteinshuizen is nu nog te zien welke welvaart Hindeloopen kende in die tijd en welke voorname positie Hindeloopen innam.

Openluchttheater

Het is dan ook niet verwonderlijk dat het fluitschip eind mei en begin juni het centrale thema is geworden van een open-lucht spektakel, dat zijn weerga niet kent. Ruim 100 vrijwilligers voeren een theaterstuk op in het kader van Culturele Hoofdstad 2018 onder regie van Hannie Zwerver en Jos Thie. Het verhaal gaat over een stuurman, Wiebe Aukesz, die naar de Oostzee vertrekt en zijn lief Jildous in Hindeloopen achterlaat. Het is een voorstelling, waarin bruiloft en begrafenis centraal staan. Het wordt deels in de Hindelooper taal gespeeld en gezongen, maar het verhaal is voor iedereen goed te volgen. De authentieke klederdracht, de folklore, de schilderkunst zijn fantastische en onmisbare elementen in het spel. Als decor dienen de grote kerk, de pittoreske straatjes, steegjes en grachtjes, historische woningen en de oude haven van Hindeloopen. Russisch-ortodoxe klanken maken het geheel tot een onvergetelijke ervaring. Kaarten voor vrijdag 25 mei t/m zondag 27 mei en vrijdag 1 juni t/m zondag 3 juni zijn vanaf nu te bestellen via Facebook: @hetfluitschip of via www.friesland.nl/nl/agenda