Weromsjen yn Gaasterlân (357)

Balk - De aanbesteding van het tracé Galamadammen-Wittebrug van de N359 was in juli 1971. De laagste inschrijver was M. van der Wal jr. NV uit Lemmer voor een bedrag van f 3.818.00,- exclusief BTW. Voor de aanleg van de brug over de Rijstervaart was S.H. de Jong uit Koudum de laagste inschrijver met f. 193.300,- Dat was ruim 20 % lager dan de begroting. De aanbesteding werd aangehouden. Welk bedrijf heeft deze brug uiteindelijk mogen maken? De foto (Leeuwarder Courant) is gemaakt in oktober 1971 ter hoogte van Kolderwolde. Samen met de Stichting Histoarysk Koudum zijn we op zoek naar foto’s van de aanleg van deze weg op het grondgebied van de voormalige gemeente Hemelumer Oldeferd. (Inzet) Bij de graafwerkzaamheden ontdekten de bouwers vuurstenen uit de Hamburgcultuur tussen de 12.000 en 15.000 jaar geleden. Hierover volgende week meer.

Foto: Leeuwarder Courant, tekst: Johan Groenewoud

Reacties: info@langsdeluts.nl of telefoon 0514-604327