Weromsjen yn Gaasterlân (356)

Balk - De aanleg van de N 359 begon eind jaren vijftig in de vorige eeuw in Lemmer. Het eerste deel, de rondweg van Lemmer, werd opgeleverd in 1964. Het deel Lemmer-Sondel volgde in 1967 en Sondel-Balk in 1968. In het voorjaar van 1970 begonnen de werkzaamheden aan het deel Balk-Witte brug. De foto van deze week is genomen in 1970 vanaf de Witte Brug over de Spoekhoeksterfeart in de Leise Leane. We zien op de achtergrond van rechts naar links de uitgraving voor de nieuwe provinciale weg van Balk naar Koudum. Op de voorgrond de uitgraving en het nieuwe zandbed voor de verlenging van de Leise Leane richting de N 359. Achter de struik rechts de nieuwe aansluiting van de Wyldemerkwei op de Leise Leane. De aanleg van dit deel was broodnodig. De oude weg, de Houtdyk, kon het zware verkeer niet meer verwerken, De bermen langs de Luts waren sterk ondermijnd door de hekgolven door het toenemende recreatieve vaarverkeer.

Foto: P.G. Jansma te Rijs, tekst: Johan Groenewoud

Reacties: info@langsdeluts.nl of telefoon 0514-604327